Deeltijds werkenden

Opleiding verpleegkunde op maat van deeltijds werkende studenten:


Voor deeltijds werkende studenten richt de school naast het gewone dagonderwijs een tweede opleidingslijn in. Deze opleiding is inhoudelijk identiek aan de dagopleiding, met evenveel stage– en lesuren, zij het op momenten die te combineren zijn met een deeltijdse werkopdracht.
Elke week is opgebouwd uit lessen, stages én de persoonlijke werkopdracht van de student.
Dit vraagt uiteraard overleg en strikte afspraken: stages worden ruim vooraf individueel geregeld, in functie van het werkschema bij de werkgever.
De lessen (deeltijds werkenden) gaan door op: (voor dagonderwijs: klik hier)
 
  • Maandag: van 08.30u tot 17.30u
  • Dinsdag: van 17.00u tot 21.10u
  • Donderdag: van 17.00u tot 21.10u
 
Iedere deeltijds werkende student kan de opleiding in de tweede opleidingslijn starten wanneer hij of zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, ongeacht de sector van tewerkstelling.
Wanneer je in de verzorgende sector werkt heb je evenwel het voordeel dat je een gedeelte van je stage op je werk kan doorlopen. 
Dit kan natuurlijk enkel als de werksituatie geschikt is als stageplaats.  Er moeten zich voldoende leersituaties voordoen, je dient te werken onder supervisie van een verpleegkundige mentor, ...
 

Heb jij recht op subsidie?

Goed om weten: verpleegkunde is nog steeds een knelpuntberoep.

Er bestaan momenteel meerdere projecten die kandidaat-verpleegkundigen een financiële ruggensteun bieden.
Ga zeker na of je hiervoor niet in aanmerking komt!
Neem contact op:
  • voor werkzoekenden met VDAB
  • voor werknemers in de eerste plaats met je werkgever
Zowel voor privésector als overheidssector van de gezondheidszorg zijn er 2 fondsen die financiële ondersteuning bieden aan werknemers die de opleiding verpleegkunde willen volgen. Meer info vind je op volgende links:
  • Opstap naar verpleegkunde (project 360) voor werknemers van privé-rust- en verzorgingstehuizen: klik hier
  • Opstap naar verpleegkunde (project 360) voor werknemers van privé-ziekenhuizen: klik hier
  • Project 600 voor werknemers van privé-instellingen: klik hier
  • Project 600 voor werknemers van overheidsinstellingen: klik hier