Evaluaties

Geslaagd of niet geslaagd?
 
De evaluatie van verworven comptenties gebeurt gespreid over de module.   Of je de beoogde competenties beheerst bekijken we steeds uit meerdere invalshoeken, en beoordelen we op basis van volgende gegevens:
 
-        thematoetsen, gespreid over de module (schriftelijk en/of mondeling),
-        vaardigheidstoetsen,
-        de evaluatie van de stage en stageopdrachten,
-        een geïntegreerde moduletoets op het einde van de module,
-        het verloop van je leerproces.
 
Niet de resultaten van de onderdelen op zich, maar resultaat van het geheel wordt bekeken. Zo weten we of je de nodige competenties al dan niet hebt bereikt en naar een volgende module kan.
 

Tweede zit?

De Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde is modulair opgebouwd en kent daarom geen "tweede zit" of herexamens. 
Het modulaire onderwijs biedt daarentegen wel ruimte voor individuele leer- en oefenmomenten, gericht op de individuele noden van de student. 
Mocht het nodig zijn kunnen tijdens die momenten eventuele tekorten onder begeleiding bijgestuurd en weggewerkt worden.
Na deze extra inoefening van vaardigheden en/of bijwerken van de leerstof, wordt er indien nodig een hertoetsmoment voorzien, zodat je tegen het einde van de module alsnog de nodige competenties bereikt.