FAQ

Moet ik na mijn opleiding als verzorgende eerst een 7e jaar Thuis- en bejaardezorg doorlopen om aan de opleiding voor verpleegkunde te beginnen?

Neen, je kan na je 6e jaar verzorging meteen starten met de verpleegkundige opleiding. 

 

Ik zou willen meedoen aan de toelatingsproef voor de module Initiatie Verpleegkunde. Waaruit bestaat deze proef?

Wanneer je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet om te starten in de module Initiatie, kan je deelnemen aan een toelatingsproef van de school. Deze proef omvat een intakegesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan. Daarnaast is er een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.

De toelatingsklassenraad beslist op basis van deze gegevens of je wordt toegelaten tot de module Initiatie Verpleegkunde.

Indien je op basis van een toelatingsproef de opleiding kan starten geldt deze toelating uitsluitend in de school waar je een akkoord kreeg van de toelatingsklassenraad.

Ik voldoe aan de voorwaarden om deel te nemen aan de vrijstellingsproef voor de module Initiatie. Wat mag ik verwachten?

De vrijstellingsproef test je kennis en kunde van de leerinhouden die aan bod komen in de module Initiatie. Je start met een schriftelijk deel waarin gepeild wordt naar theoretische achtergrondkennis van oa anatomie en verpleegkundige basisprincipes en basiszorg. We peilen hier ook naar je inzicht in het verpleegproces aan de hand van een casus. Het tweede deel bestaat uit een praktijkproef met onder meer tiltechnieken en EHBO, en in een mondelinge toets wordt gepeild naar communicatieve vaardigheden en achtergrondkennis. Ten slotte dien je een praktijkverslag in. Aan de hand van je resultaten beslist de klassenraad of je vrijgesteld wordt van de module Initiatie en onmiddellijk mag starten in de module Verpleegkundige Basiszorg. De bundel met richtlijnen en cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld voor de prijs van € 40.

Indien je slaagt in de vrijstellingsproef krijg je een attest van vrijstelling voor de module initiatie.  Dit attest heeft dezelfde waarde als een deelcertificaat.

Ik werk als verzorgende in een rustoord. Kan ik op mijn werk verpleegstage lopen?

Ja. Dat is toegestaan voor een gedeelte van je stage. Uiteraard zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Vooreerst moet er toestemming zijn van je werkgever. Je moet immers de ruimte krijgen om tijdens je werkuren verpleegkundige taken in te oefenen. Bovendien moet er tijdens de uren dat je verpleegstage doet een verpleegkundige aanwezig zijn die je begeleidt en evalueert.

Ik werk voltijds. Kan ik mijn job met de opleiding combineren?

Neen. De opleiding verpleegkunde via de tweede opleidingslijn is niet te vergelijken met de meeste avondopleidingen. Het gaat hier immers om een voltijdse opleiding, met evenveel stage– en lesuren als bij de dagopleiding. Dit combineren met een voltijdse opdracht is haast onmogelijk. Ideaal is een halftijdse werkopdracht.

Ik werk als verzorgende in de thuiszorg en werk dus voornamelijk alleen. Kan ik in mijn werksituatie verpleegstage lopen?

Neen. Eén van de voorwaarden is immers permanente supervisie en begeleiding van een verpleegkundige. Ook nachten of stages op zon– en feestdagen worden niet toegestaan.

Kan ik gedurende de volledige opleiding stage lopen in mijn werksituatie?

Ja en neen. Veel hangt af van de instelling waar je werkt. In een rustoord of RVT zal je enkel tijdens de twee eerste modules stage kunnen lopen. Voor de hogere modules zijn de leerkansen hier te beperkt. Werk je echter in een ziekenhuis dan bestaat de mogelijkheid om zelfs in de laatste module een gedeelte van je stage op je werk te doen. We vragen van de studenten wel dat ze stage lopen in meerdere ziekenhuizen.