Inhoud modules

modulair

De Hogere Beroepspleiding voor Verpleegkunde kent een modulaire structuur. 
Dat betekent dat de leerstof wordt opgedeeld in opleidingsonderdelen of modules, waarvoor telkens een deelcertificaat of deelattest wordt uitgereikt.  Wie alle modules van een modulaire opleiding met succes voltooid, krijgt vervolgens het diploma van de gevolgde opleiding. 
Doordat de opleiding verpleegkunde het modulaire systeem volgt, kunnen we je een soepel leertraject aanbieden.  Bijvoorbeeld: indien omstandigheden er naar vragen, kan je je leertraject onderbreken en later weer instappen.  Ook kan je bijvoorbeeld vrijgesteld worden van een bepaalde module, indien je aan de nodige voorwaarden voldoet. 

In elke module wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden. Daarom spreken we van thema's  en niet van vakken. Elk thema bevat :

  • theoretische achtergronden 
  • demonstratie en inoefenen van vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • attitudevorming en zelfreflectie 

Een ander begrip dat zeer eigen is aan de modulaire opleiding, is GOA of gedifferentiëerde onderwijsactiviteiten.  Dit zijn lestijden waarvan de inhoud per student kan variëren: inoefenen van vaardigheden, begeleid studeren, bijwerken van tekorten, verdieping van de leerstof, enz.   Het onderwerp kan per student variëren, afhankelijk van het leerproces van de student.