Modulair onderwijs

 modulair

 

De hogere beroepsopleiding voor verpleegkundige wordt aangeboden in vijf modules die elkaar opvolgen.
De eerste 4 modules lopen telkens van 1 september t/m 31 januari en/of van 1 februari t/m 30 juni.  
De laatste module neemt een volledig schooljaar in beslag en heeft eveneens twee instapdata,
nl.: 1 september en 1 februari.
Indien je de modules onmiddellijk na elkaar doorloopt, kan je de opleiding voltooien in 3 schooljaren.

Elke module bestaat uit basiscompetenties die je stap voor stap verwerft via competentiegericht leren. 
We besteden tijdens je opleiding daarom niet alleen aandacht aan kennisoverdracht,
maar hechten evenveel belang aan de ontwikkeling van je vaardigheden en attitudes,
zodat je kan uitgroeien tot een competent verpleegkundige.

Na het slagen in een module behaal je een deelcertificaat.

Het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde word je toegekend na het behalen
van de vijf deelcertificaten. Het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde voldoet aan
de kwaliteitseisen op Vlaams en Europees niveau en wordt erkend in alle Europese lidstaten.
(HBO5 staat voor "Hogere Beroepsopleiding - kwalificatieniveau 5")

Op zich heeft een deelcertificaat weinig waarde, toch kan het voor jou misschien van groot belang zijn,
want na het behalen van de deelcertificaten van de module Initiatie Verpleegkunde en
van de module Verpleegkundige Basiszorg kan je je laten registreren als zorgkundige.

Ben je het bezit van een studiegetuigschrift 2e graad BSO? 
Dan ontvang je het diploma secundair onderwijs wanneer je de volledige opleiding
verpleegkunde met succes hebt afgerond.