Begeleiding

Begeleiding op maat...

 

  

Elke student op onze school krijgt van meerdere kanten begeleiding bij zijn/haar opleidingstraject. 
We zoeken daarbij steeds naar een evenwicht tussen zelfstandigheid en coaching op maat van de individuele student.
Dit doen we door middel van :

  • trajectbegeleiding
  • studiebegeleiding
  • stagebegeleiding
  •  

Trajectbegeleiding

Bij de start van een module, krijg je een trajectbegeleider toegewezen.  Dat is één van de docenten die een schooljaar lang de rol opneemt van je persoonlijke coach.
Hij/zij volgt je op wat betreft je studie, je leerproces, je resultaten,... en helpt je doorheen je opleidingstraject. 
Je kan er ook altijd terecht met vragen, twijfels of problemen.

Minstens 3 keer per module kom je met je trajectbegeleider samenvoor een functioneringsgesprek.  Zo krijg je heel goed zicht op je vorderingen, je sterke kanten en je groeipunten.  

Studiebegeleiding

Loop je vast tussen hoofd- en bijzaken?
Heb je moeilijkheden met samenvatten?
Mis je structuur in je cursus en in je hoofd?
 
Dan bieden wij je ook studiebegeleiding op maat.  
Je kan hiervoor zelf het initiatief nemen indien je dit nodig acht, of je kan doorverwezen worden door docenten. 
Deze individuele studiebegeleiding gebeurt steeds na afspraak.
 

Stagebegeleiding 

Ook tijdens je stageweken is de afstand tussen jou en de school klein.
Ongeveer 3u/week komt een stagebegeleider/docent van de school met je werken op de werkvloer. 
Hij/zij voert samen met jou verpleegkundige zorgen uit en geeft je nadien meteen feedback.
De stagebeleid(st)er is meteen ook de brug tussen je stageafdeling en de school. 
Je kan bij hem/haar steeds terecht voor vragen i.v.m. je stage en stageopdrachten.